Miejsce:Warszawa
Tematyka:Portret
Zbiór:

na pamiątke dla Pa-
inotwy (?) swą fotografije
ofiaruje A. Szpa….ska..