Akordeonista Bolek

P-2678
Miejsce:Polska
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Portret
Zbiór:

Wdowód szcz[erej]
pamięci ofiaruję
swoją podobizne
[me]mu przyjacielowi
Stefkowi.

Bolek.