Z pieczęcią biura agenta teatralnego z Wiednia, Carla Fiali.