Miejsce:Kowel
Twórca:Epsztejn A.
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Portret

Blada pieczątka: „Epsztejn, Kowel, Warszawska 61”