Alzacki żołnierz Bergeler z pieskiem

P-8142
Miejsce:Miluza
Tematyka:Portret
Zbiór: