Amfiteatr w Pompejach

P-947
Miejsce:Pompeje
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Architektura

Stempel: 17 SEN (września)  1895*

Pompeii, 21 IX 1895, Hotel Suisse

z siedziby śmierci, ze cmentarzyska wy-
dobytego z pod tylowiekowej popiołu za-
słony, uprzejme zasyłam pozdrowienia i
wyrazy niewiele mniej trwałej pamięci.
Powróciliśmy niedawno z wyżyny Wezu-
wiusza, pełni wrażeń i… zmęczenia. W ocze-
kiwaniu wschodu słońca przespaliśmy
godzinę przeszło na ciepłym popiele o
kilka kroków od kratery. Cudny wschód
słońca, prześliczny widok wśród nocy na
Neapol i okolinczeoświetlone miasteczka.
Coś podobnego wyśnić jedynie możnaby.
Stokrotne ukłony etc.
Stw…

Alla Serenissima Signora
S-ra Giovanna Moes
p-ez Pilica gov. di Kielce
in Wierbka
(Russia-Polonia)

*data przybycia listu na pocztę tylko pozornie wcześniejsza niż data wysłania – w carskiej Rosji obowiązywał jeszcze kalendarz juliański