Muzeum Narodowe w Poznaniu; nr inw.: MNP Mp 1783 (Archiwum Fotograficzne MNP)

Andrzej Biesiekierski h. Pomian, bohater spod Wiednia

P-2216

Andrzej Biesiekierski herbu Pomian, skarbnik bydgoski, jak głosi podpis Był z Janem IIIcim pod Wiedniem. Kiedy król rzucił ciężkozbrojną husarię na namiot wezyra, Biesiekierski jechał na czele i zdobył główną chorągiew sułtana, którą po zwycięstwie król posłał do Rzymu.

Jego wnuk poślubił Annę z Dąmbskich, por. P-2217, której synem a jego prawnukiem był Ludwik Roch Biesiekierski, powstaniec listopadowy, por. P-3693.

W zbiorach Galerii Sztuki Polskiej XVI-XVIII w. Muzeum Narodowego w Poznaniu znajduje się „Portret Andrzeja Biesiekierskiego”, namalowany w połowie XIX w. na wzór obrazu XVIII-wiecznego, olej na płótnie, 84 x 63 cm, MNP Mp 1783 – pierwowzorem mógł być portret z fotografii.