Anioł Stróż wg von Kaulbach

P-1624
Miejsce:Europa
Twórca:
Tematyka:Sztuka

Wg obrazu Wilhelma von Kaulbacha.