Muzeum Narodowe w Poznaniu; nr inw.: MNP Mp 1785 (Archiwum Fotograficzne MNP)

Anna z Dąmbskich Biesiekierska, kasztelanowa kowalska

P-2217

Anna z Dębskich
Biesiekierska
Córka Generała Kasztelana
z Kaczkowa Ojca
i Matki z Książąt Mirów –
zmarła 1831roku
we wsi Piołunowie

Anna z Dąmbskich h. Godziemba była córką kasztelana kowalskiego, ostatniego kasztelana inowrocławskiego i generała przedrozbiorowych wojsk polskich, oraz Marianny z Mierów (rodzina gdańska nobilitowana w Szwecji i indygenowana w Polsce, która sfałszowała pochodzenie od szkockich hrabiów Muir). Poślubiła – jako jego druga żona – Antoniego Dezyderego Biesiekierskiego (1743-1818), szambelana ostatniego króla Polski, kasztelana kowalskiego, posła na sejm rozbiorowy (nie podpisał ratyfikacji I rozbioru), członka konfederacji Sejmu Czteroletniego (a także wnuka Andrzeja Biesiekierskiego – por. P-2216), z którym miała syna Ludwika Rocha, powstańca listopadowego, por. P-3693.

W zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu znajduje się portret Józefy z Biesiekierskich Celińskiej, pasierbicy Anny (nieznanego autorstwa,
datowany na ok. 1805-10, olej na płótnie, 56 x 45,5 cm; nr inw. MNP Mp 1785), być może z tej samej galerii portretów.