Arcyksiążę feldmarszałek Albrecht Fryderyk Habsburg, książę cieszyński

P-7115
Miejsce:Austria
Twórca:
Tematyka:Portret

Albert Fryderyk (1817-1895), gubernator Węgier, dowódca zwycięskiej armii austro-węgierskiej pod Custozą, generał feldmarszałek, książę cieszyński. Rezydował w pałacu Albertina, nazywanym tak od imienia jego i jego dziadka, kolekcjonera grafiki – dziś mieści się tam słynne wiedeńskie muzeum grafiki i rysunku. Przed pałacem stoi konny pomnik Alberta Fryderyka.