Areszt Centralny na Daniłowiczowskiej

P-1407

Daniłowiczowska Więzienie Śledcze