B. Strugała i E. Pantofelek

P-9998
Miejsce:Kcynia
Twórca:
Tematyka:Portret
Zbiór:

Na pamiątke
są podobiznę
ofiarują Strugała B. [nadpisane: Skubała]
Panofelek E.
swemu koledze
Zygmuntowi

Kcynia D[nia] 21. V. 195[?]