Miejsce:Wiedeń
Twórca:Knozer Fritz
Format:Promenade
Tematyka:Portret

Zapewne wiedeńska aktorka lub tancerka (?).

Na pamiątkę z przyjaźnią
Betty Bondi 20./XII.[19]08