Biała mufka i reszta

P-4938
Miejsce:Berlin
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Portret

Berlin, 8 lutego 1914