Kanonik z dystynktorium

P-688

Wcześniej sądziłem, że to być może biskup  (unicki?) z orderem św. Anny II klasy z koroną. Wygląda to jednak na kanonika z dystynktorium kanonickim.