Bliźniacy Zenon i Stanisław Chodyńscy jako klerycy

P-7927

Bracia bliźniacy Zenon (1836-1887) i Stanisław (1836-1919) Chodyńscy byli alumnami seminarium we Włocławku. Pierwszy był później profesorem i rektorem tegoż seminarium, a drugi – profesorem seminarium i Uniwersytetu Warszawskiego.

Ich imieniem nazwano Bibliotekę Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.