Bracia Wielowieyscy na ganku w Zaryszynie

P-2812
Miejsce:Zaryszyn
Twórca:
Tematyka:Portret

Adaś i Ludwiś
w Zaryszynie 1929