Brodacz

D-236
Technika:Dagerotyp
Miejsce:USA
Twórca:
Format:1/16 płyty
Tematyka:Portret