Brodacz, chimera z Notre Dame

PD-9975
Miejsce:Paryż
Twórca:Malcuit C.
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Sztuka