Dedykacja dla Heleny Heurich: "Beszkowi politycznemu od Fuszera. Tomsk, 3 czerwca 1879."

Bronisław Szwarce na zesłaniu w Tomsku

P-14