W 1891 wrócił z zesłania po blisko trzydziestu latach. Podpis "Sybernik II"

Bronisław Szwarce po powrocie z zesłania

P-15