Bronisława z Heurichów Cholewińska, żona Piotra

P-47

Datowanie wg opinii specjalistki od mody z epoki, p. Olgi Jonarskiej: ok. 1894-1896.