Brydżyk na turnusie

P-3201
Miejsce:Polska
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Grupowe