Miejsce:Zakopane
Twórca:
Format:Pocztówkowy

Posyłam
narazie 2

fotografje na
tle nowego sana –
torjum akad[emickiego], które
będzie gotowe w jesień
Włodek

Dziś Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny. Decyzję o budowie podjęto w 1928 roku, budynek oddano w 1934.