Burzenie domu premiera Thiersa

P-6987

Po podpisaniu przez premiera Thiersa kapitulacji przed wojskami pruskimi oraz ogłoszeniu, że Francja będzie monarchią, w Paryżu zawrzało. Kiedy Thiers, obawiając się rewolucji, kazał wojsku wycofać armaty, kupione ze składek do obrony miasta przed Prusakami, rozkazu nie wykonano, a generałów oskarżono o zdradę rozstrzelano. Thiers z rządem i zamożniejszymi paryżanami wycofał się do Wersalu, a w mieście władzę objęła Komuna Paryska. Kiedy w maju Thiers w jednej z odezw napisał – wbrew prawdzie – że nie ostrzeliwuje Paryża (jak wcześniej robili to Prusacy), rząd Komuny wydał polecenie zburzenia jego pałacyku przy placu St Georges 27. Zabrano stamtąd wszystkie papiery; pościel, obrusy, itd. przekazano do szpitali na szarpie i bandaże, dzieła sztuki i książki do muzeów i bibliotek, a budynek zburzono.