California street w kierunku przystani promów

SD-1272