Carl Otto Jaeger konno

P-4968
Miejsce:Niemcy
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Portret Zwierzę

Mojej kochanej Elsie z przyjaźnią na pamiątkę
Carl Otto Jaeger, lato 1907