Kategoria: Kipień pod St. Petersburgiem

Wg ustaleń Agnieszki Pospiszil:

„Kipień (po fińsku Kuippina) to wieś w okręgu Leningradzkim (okręg do dziś się tak nazywa) rajonie Łomonosowskim (czyli koło Oranienbaumu), Zresztą ciekawe miejsce – istniało już przed pocz. XVIw. w XVII w. przeszła do Szwecji. Miejscowa ludność słowiańska ją opuściła lub wyginęła i Szwedzi zasiedlili ją nieistniejącym już ludem äyrämöiset z Karelii, który stanowił większość mieszkańców aż do 1939r. (teraz uważają się za Finów). Od poł. XIXw. administracyjnie była to włość (wołost’) Ropszyńska, powiat (ujezd) Peterhofski, guberni Petersburskiej. Na terytorium Kipieni znajdowały się 4 wsie – Duża Kipień, Nikkozimjaki (Nikkasenmäki), Górna Kipień (Kipieńskaja) i Prokowsino (Mała Kipień). Teraz są tylko Dolna i Górna Kipienie. Majątek, w skład którego wchodziła Kipień- był tzw. udzielnym, czyli należało do członków rodziny panującej (nie mających prawa do tronu) i dochody z niego przeznaczone były na ich utrzymanie. W 1838 – Kipień należała do carycy Aleksandry Fiodorowny, żony Mikołaja I.”