Kategoria: Adametz Theodor

Theodor Adametz działał w Wiedniu na pocz. XX wieku przy Schonbrunnerstrasse 263.