Kategoria: Artychowski Tadeusz

Tadeusz Artychowski, fotograf ze Stanisławowa. Działał przy Sapieżyńskiej 18 w domu własnym, udzielał się też w ruchu sokolskim – w marcu 1886 roku został zastępcą przewodniczącego „Sokoła” w Stanisławowie.