Kategoria: Bary

Paryskie atelier Bary przy Rue Boissy d’Anglais 33 kontynuowało tradycje zakładu Wilhelma Benque „Młodszego” (1843-1903) pochodzącego z dynastii fotografów i malarzy, działających również w Trieście, Hamburgu i Brazylii. Wilhelm Benque – który wszedł w spółkę z dwoma innymi fotografami, Klarym i Kneubuhlerem – zaczął pracę w Paryżu w roku 1879 (kiedy wykupił zakład Bertalla) i słynął ze zdjęć ważnych postaci paryskiej sceny operowej teatralnej. Ok. 1900 roku firmę przejął niejaki Matuszewski, a zapewne niedługo potem Bary.