Kategoria: Bayer

Bayer, nieznany z imienia fotograf z Trnovan (Turn), części czeskich Cieplic.