Kategoria: Bergtraun M. Izydor

Izydor Bergtraun, fotograf polski (zapewne poch. żydowskiego), działający we Lwowie przy ul . Jagiellońskiej 15 (1890-1897) i Jagielońskiej 24 (1897-1901); w 1897 zaczął również działalność w Krakowie przy ul. Kolejowej 3.