Kategoria: Boden Bruno

Bruno Boden, fotograf niemiecki działający w Żytawie (Zittau) od lat 70. XIX wieku przy Lindenstrasse 334, potem przy Juststrasse 2 i w filach: Breitestrasse 9 (ok. 1879), Zirkusplatz 4 (ok. 1885 -1887), Langefahrt 1142 (październik 1887-1889), Juststrasse 2 (1889- ok. 1902).