Kategoria: Bohne Albert

Albert Bohne pracował jako fotograf na Rynku Aschersleben pod koniec XIX w. (przynajmniej od 1878, bo wtedy otrzymał medal widoczny na rewersie), początkowo pod numerem 62, potem – 25. Był nadwornym fotografem księcia gen. Aleksandra Pruskiego.