Kategoria: Brand Hans

Hans [Bartolo] Brand (1853 lub 1854-1945), fotograf działający w Bayreuth. W 1874 przejął atelier po Friedrichu Singerze (1838-1874) wspólnie z Heinrichem Greinerem (ur. 1842) przy Rennweg No. 249 ¼ (obecnie: Richard-Wagner-Straße 39). Po rozejściu się z Greinerem w 1877 działał sam („Hans Brand, zakład F. Singera, Bayreuth”), w 1897 zakupił pałac przy Ludwigstrasse 26, naprzeciwko pałacu królewskiego w Bayreuth. W 1909, odchodząc na emeryturę, przekazał firmę Konradowi Ramme. Nadworny fotograf Ludwika II, portretował również Wagnera z rodziną.

Za: deutschefotothek.de/documents/kue/90050847