Kategoria: Broniewski Kazimierz(?)

Kazimierz Broniewski (ur. ok. 1864), artysta-malarz, ilustrator, historyk, redaktor „Monografii ilustrowanej kościołów rzymsko-katolickich w Królestwie Polskim” wyd. 1899., działacz Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych oraz jeden z założycieli i sekretarz Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości w Warszawie. Broniewski wystawiał w Zachęcie w latach 1890– 1898 i w Salonie Krywulta w 1905 r., publikował prace z zakresu historii sztuki i krytyki artystycznej w czasopismach warszawskich.

Być może znajduje się na fotografii P-3546.