Kategoria: Bułhak Jan

Jan Bułhak (1876-1950), zwany często „nestorem polskiej fotografii”, najsłynniejszy bodaj polski przedstawiciel nurtu piktorializmu.

Zaczynał w 1905 roku jako fotoamator, później kształcił się w Dreznie u Hugona Erfurtha. Po powrocie do Wilna założył własny zakład, 1913-20 wykonywał dla miasta zdjęcia architektury i okolic (całość liczyła kilkanaście tysięcy zdjęć w 26 tomach), potem również innych miast, które publikował jako zbiory i pocztówki. Po wojnie dokumentował zniszczenia kraju, zarówno w dawnych granicach, jak i na tzw. Ziemiach Odzyskanych.

Współzałożyciel Fotoklubu Polskiego (1929) i kontynuującego jego tradycje Związku Polskich Artystów Fotografów (1947).