Kategoria: Demay Louis

Louis Demay (daty życia nieznane) – fotograf francuski, pracujący w Hyères od lat 60. do 80. XIX wieku, w Aix-les-Bains od końca lat 70. do lat 80., potem w Belley, Lons le Saunier w latach 90 XIX w. i początkach wieku XX. Niektóre stereofotografie sygnowane „E. Demay” ; rejestr katastralny Aix-les-Bains wymienia atelier fotografa Émile’a Demay w Hôtel des Voyageurs. NIe wiadomo, czy to przypadkowa zbieżność nazwisk i zawodów, ta sama osoba występująca pod innym imieniem, czy krewny Louisa.