Kategoria: Dirks Edmund

Edmund Dirks pod koniec XIX wieku przejął atelier A. Klunsmanna w Hildesheim (Zingel 29) i w 1899 otrzymał nagrody w Hamburgu i Baden-Baden. Prowadził też filię w Alfeld przy Leinstrasse 24. Otrzymał oficjalne uznanie regenta Brunszwiku ks. Albrechta Hohenzollerna. Następnie atelier zostało przejęte przez firmę Matz et Comp (Matz i S-ka), dostawców arcyksięcia Józefa Habsburga. Atelier w Alfeld mieściło się wówczas przy tej samej Leinstrasse pod nr 28.