Kategoria: Dobrowald Oskar

Oskar Dobrowald, fotograf polski, miał atelier na ul. Rzgowskiej 19 w Łodzi. W latachh 30. zaangażowany w działalność Łódzkiej Rodziny Radiowej, organizacji charytatywnej.