Kategoria: Doermer Karl

Karl Doermer w roku 1908 otworzył atelier w Neuhandelsleben (dzielnica miasta Handelsleben). Pomagał mu syn Heinrich, który poległ w ostatnim dniu II wojny światowej, a po jego śmierci – drugi syn, Hans, z zawodu zegarmistrz. Jego syn, Hans Heinrich, i wnuk, Thomas, nadal działali jako fotografowie w stulecie otwarcia firmy.