Kategoria: Dreyer Karl

Karl Dreyer prowadził atelier w Kilonii przy Flaemischestrasse 22 w latach ok. 1896-1916.