Kategoria: Dutkiewicz Juliusz

Juliusz Dutkiewicz był fotografem w Kołomyi – zaczynał w roku 1871, otrzymał złoty medal od Franciszka Józefa I oraz na Wystawie Fotograficznej w Kołomyi w 1880 roku – chodzi zapewne o część Wystawy Etnograficznej Pokucia i Kołomyi, „zaszczyconej odwiedzinami monarchy”. Komitet wystawy zwrócił się do Dutkiewicza o wykonanie szeregu fotografii – począwszy od zdjęć pawilonów, prez zabytki Kołomyi i Pokucia, zdjęcia folkloru, co wymagało również objazdu po okolicy i fotografowania „typów wiejskich” nie tylko w atelier, ale również na wsiach. Miał również zakład we Lwowie na pl. Mariackim 4.