Kategoria: Eder Józef

Józef Eder (1831-1903), fotograf lwowski, w latach 1861-1888 prowadził zakład w Hotelu Angielskim przy ul. Karola Ludwika 15 we Lwowie (w tym 1863-1865 z Bernhardem Brandem) z filiami w Jassach i Stanisławowie przy ul. Sobieskiego 18 (od 1861), później w Stanisławowie przy ul. Sapieżyńskiej (od 1888, kolejno pod numerem 5, 9 i 15) oraz w Zakopanem (od 1861). Oprócz fotografii portretowych (w tym teatralnych i powstańców styczniowych) wykonywał etnograficzne (trafiły do albumu Izydora Kopernickiego) a także architektury miast, m.in. Lwowa, Przemyśla, Rzeszowa i Krakowa. W 1871 r. wydał „Album osobliwości Lwowa”, wykonał też serię zdjęć wszystkich stacji kolei krakowsko-lwowskiej. Brał udział w Wystawie Rolniczo-Przemysłowej w 1877 r. we Lwowie i na wystawie światowej w Wiedniu w 1873, gdzie otrzymał wyróżnienie.

W 1890 r. jego syn, Władysław, wspólnie z I. Szulisławskim przejął zakład po Edwardzie Trzemeskim w Hotelu Europejskim ale prędko się wycofał; po śmierci Józefa atelier w Stanisławowie prowadziła od 1913 r. wdowa, Teofila Eder, a później, od 1923, wspomniany syn Władysław.