Kategoria: Schwarz, Ferdinand

Ferdinand Peter Schwarz (1852-1927) – fotograf malborski. W 1912 r. został członkiem założycielem cechu fotografów okręgu elbląskiego i zastępcą starszego cechu – Wilbalda Zehra, co było dowodem uznania dla jego osiągnięć – zdobywał bowiem medale na wystawach w Królewcu w 1885 (wielki srebrny), Grudziądzu w 1886 r. (srebrny). Największym sukcesem był złoty medal na wystawie w Berlinie w 1896 r.

Przez 15 lat, od 1883 do 1898 r. współpracował z Zarządem Odbudowy Zamku i Steinbrechtem wykonując fotografie do Baujahr’ów sam, a potem razem z Carlem Kuhndem z Kałdowa. Oprócz zamku fotografował także to co było ważne dla Malborka – wielką powódź w 1888 r., wizytę pary cesarskiej w 1894 r. czy pożar w 1899 r.
Jego zakład fotograficzny znajdował się przy Szewskiej 243 (która po „reformie” numeracji zmieniła nr na 9). Ponieważ procesował się z Zarządem Odbudowy o nieruchomość, Steinbrecht zerwał z nim współpracę a rozgoryczony Schwarz wyprowadził się do Dzierzgonia i tam dalej prowadził zakład.

W 1907 r. wydał broszurę (u H.Stamma, który był też wydawcą pocztówek), w której opisał całą historię. W rezultacie pojawił się w jego pracach polski akcent – fotografował bowiem rodzinę Sierakowskich z Waplewa. Zmarł w 1927 r.

(tekst oparty na B.Pospieszna, Archiwum fotograficzne malborskiego zarządu odbudowy zamku (1882-1920) w: Praeterita Posteritati, Studia z historii sztuki i kultury ofiarowane Maciejowi Kilarskiemu, pod red. M. Mierzwińskiego, Malbork 2001; cytowany za: http://starymalbork.blogspot.com/).