Kategoria: Fingerhut Samuel

Samuel Fingerhut (1818- 1873), fotogaf kaliski. Działał w Rynku pod nr 25, a od lat 70 XIX w. w domu własnym pod numerem 181 przy ul. Wrocławskiej „gdzie przyjmuje się wszelkie obstalunki na zdejmowanie grup, pojedynczych osób, kopij z obrazów, które będą wykonywane z jak największą dokładnością, akuratnością i dobrocią równającą się fotografom najlepszym; przytem spodziewam się, że Szanowna Publiczność zadowolona będzie z robót i z zakładu egzystującego w tutejszym mieście”. Po jego śmierci zakład przejął syn Jakub (1850-1915), kaliski księgarz i wydawca.