Kategoria: Flammarion Martin

Martin Flammarion, fotograf francuski czynny w Moulins w latach 70. i 80. XIX wieku, najpierw przy Boulevard du Pont 5, potem przy avenue de la Nation, w 1877 odznaczony medalem srebrnym na miejscowych targach w Moulins.