Kategoria: Foto-Czarny

Foto-Czarny, atelier działające w międzywojniu w Krakowie przy ul. Kalwaryjskiej14