Kategoria: Foto-Psyche

Zakład mieszczący się na Marszałkowskiej 132 (kamienica pomiędzy centralą PKO na rogu Świętokrzyskiej a kamienicą Jankowskiego na rogu Moniuszki.